Analiza parlamentarnih izbori u Omišu po biračkim mjestima

izbori 2011, deseta izborna jedinicaPOLITIKA
Omiš je ostao utvrda HDZ-a, a kako se glasalo po biračkim mjestima možete vidjeti ovdje. Kukuriku koalicija je osvojila više glasova u samom gradu Omišu, jedino biračko mjesto u kojem je HDZ bio bolji u gradu je Stari grad.   Što se tiče sela, tu je apsolutna premoć HDZ-a. Jedina sela gdje je Kukuriku bio bolji su: Gata, Rošca, Mimice i Pisak. Sve ostalo je HDZ-ovo.

U Omišu HDZ bolji od koalicije

1. PRIKO I, PROSTORIJE HVIDRE

UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.651
pristupilo glasovanju 947 57,36%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 947
broj važećih listića 922 97,36%
broj nevažećih listića 25 2,64%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 280 30,37%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 276 29,93%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 84 9,11%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 74 8,03%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 55 5,97%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 38 4,12%
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 22 2,39%
8. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 17 1,84%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
9. HRVATSKI RAST - HRAST 11 1,19%
10. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 11 1,19%
2. PRIKO II, PROSTORIJE KOM. ODJELA GRADA OMIŠAbroj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.069
pristupilo glasovanju 698 65,29%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 698
broj važećih listića 683 97,85%
broj nevažećih listića 15 2,15%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 246 36,02%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 158 23,13%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 84 12,30%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 35 5,12%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 30 4,39%
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 29 4,25%
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 17 2,49%
8. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 15 2,20%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
9. HRVATSKI RAST - HRAST 13 1,90%
10. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 10 1,46%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
3. PUNTA, PROSTORIJE ŠAHOVSKOG KLUBA OMIŠ
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 768
pristupilo glasovanju 503 65,49%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 503
broj važećih listića 497 98,81%
broj nevažećih listića 6 1,19%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 208 41,85%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 108 21,73%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 65 13,08%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 16 3,22%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 16 3,22%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 12 2,41%
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 11 2,21%
8. HRVATSKI RAST - HRAST 11 2,21%
9. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 9 1,81%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
10. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 8 1,61%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
4. STARI GRAD, MJESNI ODBOR

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 585
pristupilo glasovanju 339 57,95%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 339
broj važećih listića 333 98,23%
broj nevažećih listića 6 1,77%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 103 30,93%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 100 30,03%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 43 12,91%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 19 5,71%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 15 4,50%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 9 2,70%
7. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 8 2,40%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
8. HRVATSKI RAST - HRAST 7 2,10%
9. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 6 1,80%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
10. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 6 1,80%
5. MLIJA, DVD OMIŠ

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.587
pristupilo glasovanju 986 62,13%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 986
broj važećih listića 973 98,68%
broj nevažećih listića 13 1,32%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 338 34,74%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 253 26,00%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 122 12,54%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 56 5,76%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 43 4,42%
6. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 31 3,19%
7. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 26 2,67%
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 17 1,75%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. HRVATSKI RAST - HRAST 14 1,44%
10. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 10 1,03%
6. BORAK, PROSTORIJE BIVŠE KONOBE IMBER, BORAK
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 139
pristupilo glasovanju 84 60,43%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 84
broj važećih listića 81 96,43%
broj nevažećih listića 3 3,57%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 35 43,21%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 14 17,28%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 11 13,58%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 6 7,41%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 3 3,70%
6. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 3 3,70%
7. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 2 2,47%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
8. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ 2 2,47%
9. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 2 2,47%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
10. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 1 1,23%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
7. BRZET, PROSTORIJE HOTELSKOG NASELJA BRZET
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 158
pristupilo glasovanju 106 67,09%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 106
broj važećih listića 105 99,06%
broj nevažećih listića 1 0,94%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 40 38,10%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 18 17,14%
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 11 10,48%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 8 7,62%
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 7 6,67%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
6. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 6 5,71%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
7. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 3 2,86%
8. STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA - SHZ 3 2,86%
9. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1 0,95%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
10. GLAS RAZUMA 1 0,95%
8. NEMIRA, PROSTORIJE BORE VOLODERA (DO IGRALIŠTA) U NEMIRI
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 387
pristupilo glasovanju 168 43,41%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 168
broj važećih listića 166 98,81%
broj nevažećih listića 2 1,19%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 58 34,94%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 51 30,72%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 11 6,63%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 10 6,02%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 7 4,22%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 6 3,61%
7. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 5 3,01%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 4 2,41%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 4 2,41%
10. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ 3 1,81%
9. ČELINA-STANIĆI, MJESNI ODBOR

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 717
pristupilo glasovanju 346 48,26%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 346
broj važećih listića 339 97,98%
broj nevažećih listića 7 2,02%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 110 32,45%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 103 30,38%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 35 10,32%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 17 5,01%
5. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 12 3,54%
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 10 2,95%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 9 2,65%
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 7 2,06%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 6 1,77%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
10. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 4 1,18%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
10. LOKVA ROGOZNICA, PROSTORIJE HOTELA SAGITA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 590
pristupilo glasovanju 277 46,95%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 277
broj važećih listića 276 99,64%
broj nevažećih listića 1 0,36%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 84 30,43%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 81 29,35%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 47 17,03%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 14 5,07%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 8 2,90%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 8 2,90%
7. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 5 1,81%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
8. HRVATSKI RAST - HRAST 5 1,81%
9. AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS 4 1,45%
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
10. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 4 1,45%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
11. MIMICE, PROSTORIJE TURIST BIROA

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 290
pristupilo glasovanju 173 59,66%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 173
broj važećih listića 170 98,27%
broj nevažećih listića 3 1,73%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 63 37,06%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 57 33,53%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 17 10,00%
4. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 11 6,47%
5. Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. 7 4,12%
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 3 1,76%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 2 1,18%
8. HRVATSKI RAST - HRAST 2 1,18%
9. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1 0,59%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
10. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 0,59%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
12. MARUŠIĆI, MJESNI ODBOR

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 263
pristupilo glasovanju 114 43,35%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 114
broj važećih listića 113 99,12%
broj nevažećih listića 1 0,88%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 29 25,66%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 29 25,66%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 21 18,58%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 12 10,62%
5. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 6 5,31%
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 4 3,54%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
7. Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. 4 3,54%
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 2 1,77%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP 1 0,88%
10. GLAS RAZUMA 1 0,88%
13. PISAK, PROSTORIJE BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE U PISKU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 307
pristupilo glasovanju 125 40,72%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 125
broj važećih listića 124 99,20%
broj nevažećih listića 1 0,80%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 51 41,13%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 44 35,48%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 13 10,48%
4. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 3 2,42%
5. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 2 1,61%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 2 1,61%
7. HRVATSKI RAST - HRAST 2 1,61%
8. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1 0,81%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
9. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 0,81%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
10. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS 1 0,81%
14. SEOCA, PROSTORIJE ZADRUŽNOG DOMA U SEOCIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 128
pristupilo glasovanju 83 64,84%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 83
broj važećih listića 82 98,80%
broj nevažećih listića 1 1,20%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 42 51,22%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 10 12,20%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 8 9,76%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
4. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 8 9,76%
5. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 4 4,88%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 4 4,88%
7. AKCIJA MLADIH - AM 1 1,22%
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 1,22%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 1 1,22%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
10. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 1 1,22%
15. KOSTANJE, PROSTORIJE U ZADRUŽNOM DOMU U KOSTANJAMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 564
pristupilo glasovanju 336 59,57%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 336
broj važećih listića 326 97,02%
broj nevažećih listića 10 2,98%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 195 59,82%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 33 10,12%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 25 7,67%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 20 6,13%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 11 3,37%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
6. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 8 2,45%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 6 1,84%
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 5 1,53%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 5 1,53%
10. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 5 1,53%
16. PODGRAĐE, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U PODGRAĐU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 253
pristupilo glasovanju 168 66,40%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 168
broj važećih listića 166 98,81%
broj nevažećih listića 2 1,19%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 87 52,41%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 24 14,46%
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 16 9,64%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 15 9,04%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
5. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 6 3,61%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
6. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 3 1,81%
7. AKCIJA MLADIH - AM 2 1,20%
8. AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP 2 1,20%
9. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 2 1,20%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
10. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 2 1,20%
17. SLIME, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U SLIMENU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 254
pristupilo glasovanju 165 64,96%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 165
broj važećih listića 162 98,18%
broj nevažećih listića 3 1,82%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 64 39,51%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 31 19,14%
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 29 17,90%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 6 3,70%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 6 3,70%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 5 3,09%
7. AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS 2 1,23%
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 2 1,23%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. GLAS RAZUMA 2 1,23%
10. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 2 1,23%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
18. KUČIĆE, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 614
pristupilo glasovanju 360 58,63%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 360
broj važećih listića 346 96,11%
broj nevažećih listića 14 3,89%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 108 31,21%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 64 18,50%
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 46 13,29%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 40 11,56%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 19 5,49%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 10 2,89%
7. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 8 2,31%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
8. HRVATSKI RAST - HRAST 8 2,31%
9. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 7 2,02%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
10. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 7 2,02%
19. SVINIŠĆE, PROSTORIJE ZADRUŽNOG DOMA

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 137
pristupilo glasovanju 87 63,50%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 87
broj važećih listića 85 97,70%
broj nevažećih listića 2 2,30%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 28 32,94%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 18 21,18%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 9 10,59%
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 8 9,41%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
5. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 4 4,71%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
6. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 3 3,53%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
7. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 3 3,53%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
8. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 3 3,53%
9. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 3 3,53%
10. AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS 2 2,35%
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
20. ZVEČANJE, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U ZVEČANJU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 249
pristupilo glasovanju 171 68,67%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 171
broj važećih listića 169 98,83%
broj nevažećih listića 2 1,17%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 62 36,69%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 33 19,53%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 17 10,06%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 15 8,88%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 10 5,92%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 5 2,96%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
7. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 5 2,96%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
8. HRVATSKI RAST - HRAST 5 2,96%
9. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 4 2,37%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
10. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 3 1,78%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
21. OSTRVICA DONJA, PROSTORIJE MJESNOG ODBOR (ANTONSKA KUĆA)
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 109
pristupilo glasovanju 87 79,82%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 87
broj važećih listića 85 97,70%
broj nevažećih listića 2 2,30%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 41 48,24%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 16 18,82%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 12 14,12%
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 3 3,53%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
5. Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. 3 3,53%
6. ZELENA LISTA 2 2,35%
7. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1 1,18%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 1,18%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
9. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS 1 1,18%
10. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 1 1,18%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
22. OSTRVICA GONJA, PROSTORIJE HPT-A U OSTRVICI GORNJOJ
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 76
pristupilo glasovanju 55 72,37%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 55
broj važećih listića 53 96,36%
broj nevažećih listića 2 3,64%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 28 52,83%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 8 15,09%
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 4 7,55%
4. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 5,66%
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 3 5,66%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
6. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 2 3,77%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
7. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 2 3,77%
8. AKCIJA MLADIH - AM 1 1,89%
9. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS 1 1,89%
10. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 1 1,89%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
23. ČIŠLA, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 256
pristupilo glasovanju 137 53,52%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 137
broj važećih listića 132 96,35%
broj nevažećih listića 5 3,65%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 67 50,76%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 18 13,64%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 10 7,58%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 6 4,55%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 6 4,55%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI RAST - HRAST 6 4,55%
7. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 5 3,79%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
8. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 3 2,27%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
9. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 2,27%
10. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 2 1,52%
24. GATA, PROSTORIJE DOMA KULTURE

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 483
pristupilo glasovanju 380 78,67%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 380
broj važećih listića 375 98,68%
broj nevažećih listića 5 1,32%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 138 36,80%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 103 27,47%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 48 12,80%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 27 7,20%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 14 3,73%
6. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 7 1,87%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 5 1,33%
8. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 5 1,33%
9. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 4 1,07%
10. HRVATSKI RAST - HRAST 4 1,07%
25. ZAKUČAC, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 155
pristupilo glasovanju 92 59,35%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 92
broj važećih listića 92 100,00%
broj nevažećih listića 0 0,00%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 43 46,74%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 20 21,74%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 9 9,78%
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 4 4,35%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 4 4,35%
6. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 3,26%
7. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 2 2,17%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
8. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 2 2,17%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
9. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 2 2,17%
10. AKCIJA MLADIH - AM 1 1,09%
26. NAKLICE, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE

broj birača na obrađenim biračkim mjestima 182
pristupilo glasovanju 136 74,73%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 136
broj važećih listića 133 97,79%
broj nevažećih listića 3 2,21%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 56 42,11%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 20 15,04%
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 14 10,53%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 9 6,77%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 5 3,76%
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 5 3,76%
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 4 3,01%
8. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 4 3,01%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
9. Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. 3 2,26%
10. AKCIJA MLADIH - AM 2 1,50%
27. TUGARE -DOČINE, PROSTORIJE ZADRUŽNOG DOMA U DOČINAMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 383
pristupilo glasovanju 216 56,40%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 216
broj važećih listića 213 98,61%
broj nevažećih listića 3 1,39%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 66 30,99%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 57 26,76%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 24 11,27%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
4. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 24 11,27%
5. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 8 3,76%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
6. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 6 2,82%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
7. GLAS RAZUMA 4 1,88%
8. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 4 1,88%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
9. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 4 1,88%
10. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 1,41%
28. TUGARE - PODUME-RAČNIK, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U PODUMIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 256
pristupilo glasovanju 182 71,09%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 182
broj važećih listića 179 98,35%
broj nevažećih listića 3 1,65%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 73 40,78%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 26 14,53%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 20 11,17%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 17 9,50%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 13 7,26%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 8 4,47%
7. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 4 2,23%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
8. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 4 2,23%
9. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 1,68%
10. HRVATSKI RAST - HRAST 3 1,68%
29. TUGARE III -ČAŽIN DOLAC, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U ČAŽIN DOCU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 104
pristupilo glasovanju 85 81,73%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 85
broj važećih listića 80 94,12%
broj nevažećih listića 5 5,88%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 37 46,25%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 9 11,25%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 6 7,50%
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 5 6,25%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
5. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 4 5,00%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 4 5,00%
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 3,75%
8. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 3 3,75%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
9. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 2 2,50%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
10. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 1 1,25%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
30. DUBRAVA, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE

* - objavljeni rezultati sadrže i podatke u koje su uključeni i podaci s mješovitih biračkih mjesta
X. IZBORNA JEDINICA UKUPNO
OMIŠ
30. BM-DUBRAVA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 256
pristupilo glasovanju 161 62,89%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 161
broj važećih listića 155 96,27%
broj nevažećih listića 6 3,73%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 83 53,55%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 22 14,19%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 10 6,45%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 9 5,81%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
5. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 6 3,87%
6. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 3 1,94%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
7. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 3 1,94%
8. HRVATSKI RAST - HRAST 3 1,94%
9. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 2 1,29%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
10. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ 2 1,29%
31. BLATO NA CETINI, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA (IZNAD POŠTE)
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 491
pristupilo glasovanju 271 55,19%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 271
broj važećih listića 268 98,89%
broj nevažećih listića 3 1,11%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 132 49,25%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 47 17,54%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 33 12,31%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 11 4,10%
5. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 11 4,10%
6. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 5 1,87%
7. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 5 1,87%
8. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 5 1,87%
9. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 3 1,12%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
10. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 3 1,12%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
32. NOVA SELA, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U NOVIM SELIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 224
pristupilo glasovanju 109 48,66%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 109
broj važećih listića 107 98,17%
broj nevažećih listića 2 1,83%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 63 58,88%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 12 11,21%
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 6 5,61%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 5 4,67%
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 4 3,74%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
6. VOLIM HRVATSKU - VH 3 2,80%
7. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ 2 1,87%
8. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 2 1,87%
9. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 1 0,93%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
10. AKCIJA MLADIH - AM 1 0,93%
33. TRNBUSI, PROSTORIJE BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE U TRNBUSIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 168
pristupilo glasovanju 98 58,33%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 98
broj važećih listića 95 96,94%
broj nevažećih listića 3 3,06%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 43 45,26%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 21 22,11%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 10 10,53%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 6 6,32%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 3 3,16%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
6. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 3 3,16%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
7. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 3 3,16%
8. HRVATSKI RAST - HRAST 2 2,11%
9. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS 1 1,05%
10. GLAS RAZUMA 1 1,05%
34. SRIJANE I -ZIDINE, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U SRIJANIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 45
pristupilo glasovanju 37 82,22%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 37
broj važećih listića 37 100,00%
broj nevažećih listića 0 0,00%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 29 78,38%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 3 8,11%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 2 5,41%
4. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 1 2,70%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
5. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 1 2,70%
6. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 1 2,70%
7. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA 0 0,00%
8. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 0 0,00%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
9. AKCIJA MLADIH - AM 0 0,00%
10. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 0 0,00%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
35. SRIJANE II -NEČAJ, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U SRIJANIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 183
pristupilo glasovanju 109 59,56%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 109
broj važećih listića 109 100,00%
broj nevažećih listića 0 0,00%
liste broj glasova postotak
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 35 32,11%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 32 29,36%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 20 18,35%
4. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 5 4,59%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
5. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 4 3,67%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
6. GLAS RAZUMA 2 1,83%
7. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 2 1,83%
8. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 2 1,83%
9. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 1 0,92%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
10. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ 1 0,92%
36. GORNJI DOLAC, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U GORNJEM DOCU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 123
pristupilo glasovanju 81 65,85%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 81
broj važećih listića 80 98,77%
broj nevažećih listića 1 1,23%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 37 46,25%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 11 13,75%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 11 13,75%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 9 11,25%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 2 2,50%
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 2 2,50%
7. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 2 2,50%
8. AKCIJA MLADIH - AM 1 1,25%
9. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1 1,25%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
10. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 1,25%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
37. DONJI DOLAC I - RUPA, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U DONJEM DOCU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 166
pristupilo glasovanju 98 59,04%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 98
broj važećih listića 92 93,88%
broj nevažećih listića 6 6,12%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 50 54,35%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 22 23,91%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 4 4,35%
4. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 3 3,26%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 3 3,26%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 2 2,17%
ZELENA STRANKA - ZS
STRANKA PENZIONERA - SP
7. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 1,09%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
8. GLAS RAZUMA 1 1,09%
9. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS 1 1,09%
10. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1 1,09%
38. DONJI DOLAC II - SMAJIĆI, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U DONJEM DOCU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 63
pristupilo glasovanju 43 68,25%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 43
broj važećih listića 43 100,00%
broj nevažećih listića 0 0,00%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 14 32,56%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 10 23,26%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
3. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 8 18,60%
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 5 11,63%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. Neovisna lista - SINIŠA VUCO 2 4,65%
6. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 2,33%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
7. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 1 2,33%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
8. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1 2,33%
9. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 1 2,33%
10. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA 0 0,00%
39. DONJI DOLAC III -ROŠCA, PROSTORIJE DAVORA ŠOŠIĆA U DONJEM DOCU
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 99
pristupilo glasovanju 54 54,55%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 54
broj važećih listića 54 100,00%
broj nevažećih listića 0 0,00%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 30 55,56%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 13 24,07%
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 4 7,41%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 2 3,70%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
5. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 2 3,70%
6. AKCIJA MLADIH - AM 1 1,85%
7. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 1 1,85%
8. ZELENA LISTA 1 1,85%
9. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA 0 0,00%
10. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 0 0,00%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
40. PUTIŠIĆI, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U PUTIŠIĆIMA
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 48
pristupilo glasovanju 37 77,08%
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 37
broj važećih listića 35 94,59%
broj nevažećih listića 2 5,41%
liste broj glasova postotak
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 27 77,14%
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS
2. Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 3 8,57%
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 2 5,71%
4. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1 2,86%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ 1 2,86%
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 1 2,86%
7. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA 0 0,00%
8. AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD 0 0,00%
HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
9. AKCIJA MLADIH - AM 0 0,00%
10. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 0 0,00%
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH

 

Piše: Josip Radmilo

Podijeli na facebook-u

Tagovi: OMIŠ POLITIKA

 


Morate se logirati ili registrirati da bi mogli komentirati.
Discuss...

Vezane vijesti - Politika


Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211


Zadnje aktivne teme iz foruma


Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_kunenalatest/helper.php on line 220
sphera468x60